گروه A

برب
عربستان31020(2-7)
مصر30030(2-6)
اروگوئه54010(7-3)
روسیه52210(11-7)

گروه B

برب
ایران31110(2-2)
مراکش30120(2-4)
اسپانیا41300(7-6)
پرتغال41210(6-6)

گروه C

برب
پرو31020(2-2)
استرالیا30120(2-5)
دانمارک41300(3-2)
فرانسه76100(14-6)

گروه D

برب
نیجریه31020(3-4)
ایسلند30120(2-5)
آرژانتین41120(6-9)
کرواسی74210(14-9)

گروه E

برب
صربستان31020(2-4)
کاستاریکا30120(2-5)
سوئیس41210(5-5)
برزیل53110(8-3)

گروه F

برب
کره جنوبی31020(3-3)
آلمان31020(2-4)
مکزیک42020(3-6)
سوئد53020(6-4)

گروه G

برب
تونس31020(5-8)
پاناما30030(2-11)
بلژیک76010(16-6)
انگلیس73130(12-8)

گروه H

برب
سنگال31110(4-4)
لهستان31020(2-5)
ژاپن41120(6-7)
کلمبیا42110(6-3)