عیدی شرکت مخابرات ایران

عیدی شرکت مخابرات ایران- ۲۴ ساعت مکالمه رایگان تلفن ثابت درون استانی – تخفیف سنتر
شرکت مخابرات ایران، همزمان با فرا رسیدن سال نو از زمان سال تحویل به مدت ۲۴ ساعت مکالمه رایگان درون استانی به مشتریان تلفن ثابت عیدی میدهد.

ادامه مطلب