world cup 2018 - پیش بینی بازیهای جام جهانی 2018 روسیه

جشنواره پیش بینی نتایج مسابقات جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ روسیه

پیش بینی بازیهای جام جهانی

نتایج بازیهای انجام شده  | رتبه بندی نفرات شرکت کنندهگروه بندی تیم ها قوانین مسابقه

شما تا نیم ساعت به شروع هر بازی وقت دارید تا در صفحه پیش بینی بازیهای جام جهانی ( همین صفحه) نتیجه هر بازی را حدس زده و در قسمت مربوطه وارد نموده و یا تغییر دهید. بعد از این زمان قسمت پیش بینی آن بازی بسته خواهد شد.

به مرور برنامه روزهای آینده و نیز مراحل بعدی در سایت اضافه شده و شما می توانید نتایج را ثبت نموده و یا بر اساس بازیهای انجام شده پیش بینی خود را تغییر دهید.

برای شرکت در پیش بینی شما باید ثبت نام کنید و یا در سایت وارد شوید .